Kulttuurituottaja Elfadl Wisam ja työryhmä (Wasla-kollektiivi)

120000 €

Islamia queeristi

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Wasla-kollektiivin toteuttama Islamia Queeristi-hanke pyrkii lisäämään lhbtiq-inklusiivisiin islamin tulkintoihin liittyvää tietoisuutta Suomessa mm. vapaan kirjoittamisen, valokuvauksen ja kuvataiteen keinoin. Tarkemmin sanottuna dekolonisoivaa queer-näkökulmaa ylläpitävä hanke pyrkii haastamaan vallalla olevia käsityksiä islamista monoliittisena cisheteropatriarkaatin ilmentymänä tuoden pitkään hiljennetyt queerit muslimiääneet islamiin liittyvän keskustelun keskiöön. Hankkeen myötä Wasla pyrkii myös edistämään yhteistyötä inklusiivisten sateenkaariyhteisöjen ja lhbtiq-inklusiivisten uskonyhteisöjen kanssa niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Wasla on Suomen ensimmäinen lhbtiq-inklusiivisten islamin tulkintojen näkyvyyttä edistävä kollektiivi, jonka toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja johtamisesta vastaavat lhbtiq-muslimit tai muslimitaustaiset henkilöt itse. Kollektiivi on myös osa BURAQ-yhdistystä, jonka tavoitteena on tukea Suomessa asuvien muslimien ja muslimitaustaisten lhbtiq-henkilöiden hyvinvointia sekä parantaa heidän asemaansa ja näkyvyyttänsä Suomen muslimiyhteisöjen sisällä. Islamia Queeristi -hankkeen kotisivut (www.islamiaqueeristi.fi) toimivat meiltä meille -periaatteen mukaisena viestinnän kanavana, jonka tarkoituksena on tuottaa ja koota islamin moninaisuuteen liittyvää tietoa suomeksi ja englanniksi. Sivusto toimii myös tietynlaisena queerinä arkistopohjana, jonka pitkäaikaisena tavoitteena on purkaa tarinoiden ja historian kirjoittamiseen sekä yleisen kulttuuriperinnön tallentamiseen liittyvää valtaa. Toisin sanoen poissuljetuille narratiiveille omistetun alustansa myötä IQ:n pyrkii monipuolistamaan representaatiota ja laajentamaan käsitystä Suomen sateenkaarevasta todellisuudesta ja pitkäaikaisesta historiasta. IQ toteuttaa myös eri kohderyhmille suunnattua koulutustoimintaa.