Korkeakoultutkinto Elfadl Wisam ja työryhmä (Wasla- kollektiivi)

240950 €

Islamia Queeristi -hanke

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Waslan Islamia Queeristi-hankkeen myötä haluamme täyttää queermuslimien eriarvoisuutta ylläpitävän sosiaalisen tyhjiön. Waslan ensisijaisena tavoitteena on lisätä islamin moninaisuuteen liittyvää tietoisuutta Suomessa haastamalla vallalla olevia käsityksiä islamista monoliittisena patriarkaalisuuden ilmentymänä. Ruohonjuuritason aktivismiin perustavan työnsä kautta Wasla haluaa tehdä queer -inklusiiviset islamin tulkinnat näkyviksi dekolonisoimalla vallitsevia islamilaisia rakenteita taiteen, akateemisen tutkimuksen ja journalistisen sekä vapaan kirjoittamisen keinoin. Islamin antipatriarkaalisista uudelleentulkinnoista ei keskustella suomalaisessa mediassa. Ainoa ero patriarkaalisten ja antipatriarkaalisten uskontulkintojen välillä on se, että jälkimmäistä edustavat tahot – ja erityisesti muslimit itse – pääsevät mediassa esille hyvin harvoin. Täten yksi Wasla-kollektiivin Islamia Queeristi-hankkeen tärkeistä tavoitteista on lisätä antipatriarkaalisen ja queer-inklusiivisen islamin representaatiota kulttuurin, ja erityisesti suomalaisen median, viestinnän ja kirjallisuuden alueella. Toimintansa myötä Wasla haluaa tuoda pitkään hiljennetyt muslimiääneet julkisen keskustelun ja kirjoittamisen keskiöön.