Väitöskirjatutkija Juhola Katja ja työryhmä (ISEAS International Socially Engaged Art Symposium)

52460 €

ISEAS 2020 – International socially engaged art symposium, Muodoslompolo, Ruotsi

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeeseen osallistuu paikallisia, suomalaisia ja ulkomaisia taiteilijoita ja tutkijoita. Symposiumin teemana on sovittelu, jota harjoitetaan taiteen- ja tieteenvälisenä prosessina. Toimintakohteet ja niiden konfliktit ovat paikallisten taiteilijoiden/tutkijoiden nimeämiä. Hanke ei pyri ratkaisemaan konflikteja vaan avaamaan niihin uusia näkökulmia ja siten rakentamaan lisää tilaa dialogille. Hankkeessa tutkitaan taiteilijan ja tutkijoiden yhteisösidonnaista vuorovaikutusta. Vuonna 2021/22 hankkeen tuottamista teoksista ja dokumenttimateriaalista järjestetään näyttely (Rovaniemen taidemuseo/Lapin yliopisto).