Tanssitaiteen maisteri Kautto Mira ja työryhmä

15000 €

Invisible dancing -teossarjan ensimmäisen osan toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Invisible dancing on tanssiesitys ja tanssiesitysten sarja, joka käyttää tanssin ja esityksen äärellä olemista toisinolemisen ja -ajattelemisen paikkana, sekä uudelleenjärjestää yhteistä mielikuvitusta ja käyttää villiä kuvittelemista tanssin ja esiintymisen lähtökohtana. Kuvittelu luo yhtä aikaa samassa tilassa olevia rinnakkaistodellisuuksia, joissa esiintyjien ja yleisön tavalliset roolit muuntautuvat. Tarkoituksena on luoda tila, joka täyttyy uusilla, jatkuvasti avautuvilla, moniin suuntiin levittäytyvillä logiikoilla. Invisible dancing -teossarjan ensimmäinen osa esitetään osana Kiasman ARS22-näyttelyä kesäkuussa 2022 Kiasman Kontti -näyttelytilassa. Esityksessä keskitytään erityisesti esiintyjän äänenkäytön ja tanssimisen yhteyteen ja mielikuvitustilojen luomiseen äänen avulla. Teossarjalle ominainen kummittelupraktiikka luo vahvan pohjan teoksen sisällölle. Kummittelulla viitataan tanssiin, jonka sisällä esiintyjät kuvittelevat olevansa yleisölle näkymättömiä ja aineettomia, irti ajasta. Keskeisessä roolissa on myös pimeässä tapahtuva tanssi, hämärän tilan luomat mahdollisuudet häivyttää huoneen ja huoneessa olevien ääriä. Työryhmän taiteilijat tulevat erilaisista taustoista ja työskentely on monitaiteellista ja kokeellista. Työstämme yhdessä teoksen, joka kokeilee tanssiesityksen rajoja mielikuvitusta ja mielikuvia herättävien elementtien avulla.