FT, dosentti Eilola Jari ja työryhmä

4000 €

Interpersonal Violence Interventions: Social and Cultural Perspective (IPVI 2020) – kansainvälisen ja monitieteisen konferenssin järjestäminen Jyväskylän yliopistossa vuonna 2020

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Väkivalta on vakava sosiaalinen ongelma. Se vie monilta perusoikeuksiin kuuluvan turvallisuuden ja mahdollisuuden hyvään elämään. Sen aiheuttamat vauriot korjaantuvat hitaasti, jos lainkaan, ja niiden jälkihoito tulee kalliiksi. Järjestämämme kansainvälinen konferenssi kerää yhteen väkivallan tutkijoita eri tieteenaloilta etsimään perinteiset tieteenrajat ylittäviä innovatiivisia ratkaisuja väkivallan ongelmaan. Konferenssin pääteemat tiivistyvät seuravalla tavalla: 1. Historiallinen ja kulttuurinen ulottuvuus: Miten väkivalta on määritelty eri aikoina ja eri kulttuureissa? Monet legitiimeiksi katsotut väkivallan muodot ovat patriarkaalisen ideologian heikentyessä muuttuneet rangaistaviksi länsimaisissa yhteiskunnissa. Taloudellinen eriarvoistuminen, syrjäytyminen, naisiin kohdistuvan väkivallan dekriminalisoituminen haastavat nykyään tätä kehitystä. 2. Keinot väkivallan kontrolloimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi edellyttävät tutkimustietoa kompleksiivisista väkivaltaa synnyttävistä ja väkivaltaista käyttäytymistä ylläpitävistä rakenteista ja voimista. 3. Vaikka kaikkien väkivallan muotojen tutkijat ovat tervetulleita, painotamme otsikossa olevaa käsitettä interpersonal violence. Kysymys on siis yksittäisten henkilöiden välisistä väkivallanteoista (erona esimerkiksi terrorismiin tai valtion tuottamaan väkivaltaan), jotka jaetaan kahteen pääryhmään: perhe-/parisuhdeväkivaltaan ja yhteisölliseen väkivaltaan.