VTT Haikkola Lotta ja työryhmä

30000 €

Ilmiö – sosiologinen media kaikille, ylläpito- ja kehityshanke

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Ilmiö on toukokuussa 2018 avattu sosiologinen media, joka popularisoi tutkimusta ja tarjoaa lukijoille uusia tapoja ajatella yhteiskuntaa. Ilmiö tekee sosiologisesta yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta yleistajuista ja vaikuttavaa. Ilmiö ei ole vain tiedeviestintää, vaan se avaa sosiologiaan kuuluvaa ihmettelyn kaikille kansalaisille. Kaudella 2020–2023 Ilmiö jatkaa julkaisemista ja tuottaa teemakokonaisuuksia (mm. luokka ja suomalaisten luontosuhde), julkaisee ensimmäisen podcast-kauden, järjestää kirjoittajakoulutuksia ja työpajoja ja panostaa Ilmiön markkinointiin ja some-viestintään.