Videotaiteilija, teatteritaiteen maisteri Kokkomäki Jenni ja työryhmä

58800 €

Ikääntymistä käsittelevän monikanavaisen videoteoksen Graces toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Graces on monikanavainen videoteos, jossa lähestytään ikääntymistä kuvallisuudesta ja esityksellisyydestä käsin. Tavoitteena on haastaa median perinteisempiä asennoitumistapoja vanhuuteen ja luoda taiteen keinoin suhdetta vanhenemiseen aktuaalisella, hetkellisellä ja kiihkeälläkin skaalalla. Teos muodostuu suurikokoisista videoprojisoinneista, jotka toimivat synkronoidusti keskenään ja ympäröivät katsojiaan näyttelytilassa. Teoksessa nähdään joukko vanhempia naisesiintyjiä ja yhtenä sen muotokielistä käytetään butoh-tanssin mielikuvatyöskentelyyn pohjaavaa liikettä tuomaan näkyväksi omaehtoista tilan ottamista ja kehojen ambivalenttia suhdetta sosiaaliseen todellisuuteen. Galleriassa projisoinnit kommunikoivat niin keskenään kuin pyrkien luomaan yhteyden katsojaan, tavoitteena on toteuttaa kokonaisvaltainen audiovisuaalinen kudos ja kokemuksellinen tila. Yleisön ympärille kietoutuva monitahoinen läsnäolo toimii vastakohtana nykytutkimuksessakin artikuloidulle vanhempien naisten eristyneisyydelle, näkymättömyydelle ja persoonattomuudelle. Graces ei tähtää tukemaan ajatusta tuottavasta vanhenemisesta, vaan teoksen taustalla on vakaa ajatus ihmisen merkityksestä, joka on erotettu rahallisesti laskettavissa olevasta kiinnostavuudesta ja tuottavuudesta. Teoksessa toiminnan ja olemisen arvot kytkeytyvät omaehtoisen aktiiviseen, myös hiljaisesti toimivaan ja halulliseen subjektiuteen. Tämä teoksessa käsiteltävä haluttavuus on voima, joka tuo ja vetää ihmisiä yhteen, saa heidät kuulemaan ja katsomaan toisiaan nähden liikkeellistä monisävyisyyttä, kehojen moninaisuudesta nousevaa intohimoa ja tarkkaeleisyyden kauneutta. Teos kutsuu pohtimaan uudestaan mitä on hitaus, keskittyminen ja kaikenkattava inhimillinen toimijuus. Teoksen työryhmään kuuluvat videotaiteilija Jenni Kokkomäki, butoh-koreografi Minja Mertanen, äänisuunnittelija Miro Mantere, pukusuunnittelija Suvi Hänninen ja valosuunnittelija June Horton-White. Teoksen esiintyjinä nähdään 60–80-vuotiaita naisia.