Kuvataiteilija Saksa Perttu

44625 €

Ihmisen ympäristösuhdetta käsittelevä valokuvateos

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Uskon, että maisemassa vietetty aika tihentyy sitä esittäviin kuviin ja jälki ajasta luo mahdollisuuden havainnoida, mikä on todellista ja merkityksellistä, avaten polun kohti paikan tunnetta, kohti maiseman kaipuuta ja läsnäoloa. Teen valokuvasarjaa Itämeren maisemista Hankoniemellä, hyödyntäen kollodion-märkälevytekniikkaa, 1850-luvulla kehitettyä valokuvausmetodia. Käyttämääni tekniikkaan sisältyy paljon ilmaisua rajoittavia tekijöitä levyjen ollessa valolle herkkiä vain muutaman minuutin ajan niiden herkistämisestä lähtien. Tämä sitoo myös työskentelyprosessia paikkaan, jossa valotiiviissä teltassa suoritettava herkistäminen sekä levyjen kehitys hopeanitraattia ja kollodionia sisältävissä tankeissa tapahtuu. Kemiallisten prosessin vaiheet ovat kuvassa läsnä myös konkreettisesti, visuaalisina jälkinä kuvan pinnalla. Suhteessa aikalaiskuvaan suomalaisesta maisemasta, lähestymistapani on lähes päinvastainen sosiaalisen median toinen toistaan värikkäämpien ja näyttävien kuvien kanssa. Märkälevykuvassa esittämisen ja materian merkityssuhteet suhteessa kokemukseen maisemasta kiinnostavat minua. Käsittelen kuvan fyysisiä olemuksia, pyrin tuomaan rajoitteita esiin ja osaksi itse kuvan ja kuvaamisen aihetta ja tätä kautta teen katsomisen prosessia ja aikaa näkyväksi osaksi kuvaa.