Filosofian tohtori Enqvist Johanna ja työryhmä (Monitieteinen humanistinen termityöryhmä)

53400 €

Humanististen alojen monitieteiset käsitteet ja termityö

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tieteen kansallisen termipankin yhteydessä on vuoden 2015 alusta toiminut ulkopuolisella rahoituksella Monitieteinen humanististen alojen asiantuntijaryhmä (ks. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Monitieteinen_termityö), jonka tavoitteena on tunnistaa, kuvata ja määritellä monitieteisiä termejä sekä kouluttaa tutkijoita ja tohtorikoulutettavia monitieteiseen käsiteanalyysiin ja termityöhön. Haemme Koneen säätiöltä apurahaa jalostaaksemme työryhmässä kertyneen kokemuksen, näkemyksen ja tiedon uudenlaiseksi, tutkivaksi opetuskokonaisuudeksi. Vuosina 2020–2021 toteutettavan hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa koko maan tiedeyhteisöä ja kaikkia monitieteisestä termityöstä kiinnostuneita palveleva avoin MOOC-verkkokurssi (Massive Open Online Course). Lisäksi jatkamme monitieteistä termityötä järjestämällä avoimia termikokouksia ja laajentamalla edustamiemme alojen termistöä Tieteen termipankin termitietokannassa. MOOC-kurssin avulla pyrimme saamaan verkostoomme sekä Tieteen termipankkiin mukaan yhä uusia ihmistieteiden aloja ja tutkijoita sekä lisäämään tietoisuutta käsiteanalyysin merkityksestä ja mahdollisuuksista tutkijoiden ja tiedeyhteisön perustyökaluna. Haettu rahoitus kattaa kuuden eri tieteenaloja edustavan tutkijan päätoimisen työskentelyn kolmen kuukauden ajan (yhteensä 18 kk), työryhmän kokoontumisiin liittyvät matka- ja kokouskulut sekä ostopalveluna hankittavan MOOC-kurssin teknisen tuotannon.