Dramaturgi (TeM) Laakko Tarleena ja työryhmä

106250 €

Hirviömäisen teossarjan toteuttaminen, työskentely, yhteisen praktiikan kehittäminen ja syventäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hirviömäisen teossarjan toteuttaminen on dramaturgi-ohjaaja Tarleena Laakon, valosuunnittelija Julia Jäntin ja lavastaja-kuvataiteilija Virpi Niemisen kolmas yhteinen projekti. Kolmikon taiteellinen yhteistyö on kollektiivista ja koettelevaa taiteellista tointa. Ensimmäisenä vuonna haluamme keskittyä hirviön ja hirviömäisyyden osa-alueille, jotka hajottavat ja paljastavat ihmisyyden rajoja ja hämärtävät niitä. Keskitymme lihallisuuteen ja ruumiillisiin nyrjähdyksiin. Haluamme teoksessa kommunikoida esitystä seuraavien ruumiillisten assosiaatioiden ja affektien välityksellä. Seuraavana vuonna aloitamme tuntematonta ja haltuunottoa vastustavan hirviömäisyyden äärellä harhailun, josta teemme työskentelyjakson lopuksi vielä tuntemattoman muotoisen ulostulon. Kolmantena vuonna teemme toisen vuoden työskentelyä ja ulostuloa jatkavan näyttämöteoksen. Hirviömäisyys on jotain mitä ei voi koskaan purkaa osiin ja kategorioihin (vaikkakin tiettyjen ryhmien, ruumiiden ja elämien hirviömäisyyden alueelle sysääminen tuleekin purkaa ja hylätä), sillä hirviömäisyys on aina jotain odottamatonta, joka muuntuu ja venyy. Asettumme tekemisiin tämän tuntemattoman toiseuden kanssa, jota ei voi nimetä tai ottaa haltuun. Tukijoiden Caterina Nirtan ja Andea Pavonin mukaan “hirviömäisyyden perusteellinen poliittinen ja eettinen potentiaali on siinä, jota ei voi avata yksinkertaisesti dekonstruoimalla hirviömäisyyttä vaan vaatii asettumisista tekemisiin hirviömäisyyden epämukavuuden, vastenmielisyyden ja paljastavan materiaalisuuden kanssa”. Juuri tälle haluamme työskentelymme altistaa. Haluamme teoksissamme ja prosesseissamme työskennellä moniäänisesti ja monimuotoisesti ilman valmiita merkityksiä. Tuntuu tärkeältä voida työskennellä monivuotisesti saman aihepiirin parissa ja tutkia minkä muodon hirviömäisyys ja työskentelymme milloinkin ottaa. Kollektiivinen yhdessä ajattelu on meille keskeinen osa taiteellisesta praktiikkamme, jota haluamme vaalia ja kehittää.