Filosofian maisteri Rantakallio Inka ja työryhmä

14600 €

Hiphopia ja feminismiä käsittelevän tietokirjan kustannuksiin

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hiphopia ja feminismiä käsittelevä tietokirja nostaa esiin ne lukuisat suomalaisen hiphop-skenen vaikuttajat, joiden työssä feministinen ajattelu on ollut keskeisessä roolissa ja jotka ovat pyrkineet muuttamaan suomalaista hiphop-kulttuuria tasa-arvoisemmaksi. Esseistä ja haastatteluista koostuvassa kirjassa tarkastellaan yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja, kuten sukupuolta, rotua ja seksuaalisuutta hiphop-kulttuurin kautta, mutta myös hiphopia taiteellisena toimintana, ilmaisuna ja representaation tarjoajana. Kirjassa pohditaan samalla, mikä on feminismin asema sen valtavirtaistuessa suomalaisessa yhteiskunnassa ja populaarikulttuurissa. Suomalaista hiphop-kulttuuria sekä toisaalta feminismiä koskevia kirjoja on julkaistu viime vuosina kiihtyvään tahtiin, mutta näiden yhteyksistä on käyty hyvin vähän keskustelua; teos on siten ensimmäinen systemaattinen katsaus feminismin rooliin suomalaisessa hiphop-kulttuurissa. Erityisesti hiphop-musiikkia kritisoidaan usein sen seksistisestä ja pinnallisesta maailmankuvasta – tästä huolimatta hiphop on niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti suosituimpia populaarimusiikin genrejä ja yhteiskunnallisesti merkittävä itseilmaisun ja keskustelun alusta.