DfA, Doctor of Arts Kellokumpu Simo

8400 €

HILL – Home Interplanetary Life Lab:in eli Interplanetaarisen KotiElämän Laboratorion toteuttamiseen

| Yksivuotinen

Taiteellista työtäni jatkavalla kotiresidenssijaksolla kokoan visuaalista ja koreografista materiaalia avaruudesta ja eksoplaneetoista, havainnoin tähtitaivasta, sekä laadin näistä materiaaleista nousevia kokeilevia kehollisia harjoitteita. Keholliset harjoitteet jatkavat työskentelyäni taiteellisten töiden parissa, joita kutsun astroruumiillisiksi koreostruktioiksi. Residenssijakson aikana tarkastelen millaista kokemuksellista maastoa astrobiologian ja tähtitieteen materiaaleista nousee esiin kokeilevan taiteen tekemisen lähtökohdiksi. Kotiresidenssin taiteellisena kysymyksinäni ovat: Millaista kokemuksellista maastoa avaruuden ja tähtitaivaan havainnointi nostaa esiin? Miten tähtitieteellisestä objektista tulee kokemuksellinen paikka taiteellisessa prosessissa? Miten elottomasta voi syntyä elollista? Miten avaruuden ja tähtitaivaan kanssa tapahtuva kokeileva taiteellinen työskentely voi auttaa ymmärtämään ihmisen paikkaa maapallolla tai universumissa? Millaista koreografista ajattelua ja millaisen ruumiin avaruuden ja tähtitaivaan kanssa työskentely kehittää? Millaisia teknologiaan, ekologiaan ja geopolitiikkaan liittyviä taiteellisia maailmankuvia projekti synnyttää ja kietoo yhteen ajassa, jossa tietoa avaruudesta, sen militarisoinnista, ja eksoplaneettojen maankaltaistamisesta kootaan ja spekuloidaan enemmän kuin koskaan aiemmin?