PhD, professori Raento Pauliina

132900 €

Hevoset ihmisineen: työ, toimijuus ja oppiminen

Nelivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Toimijuus on hybridistä eikä se edellytä tarkoituksellisuutta tai sanallista viestintää. Hevonen on aktiivinen kokemusten ja tiedon tuottaja ja käyttäjä. Sen ihmis- ja muiden suhteiden, imagon ja yhteiskunnallisen aseman ytimessä ovat työ, toimijuus ja oppiminen. Niitä tutkitaan autoetnografisesti, etnografisesti ja visuaalisin menetelmin. Aikaisemmin ihmisten näkökulmasta tulkittuja aineistoja katsotaan hevosen näkökulmasta. Raviurheilijoiden ja hevostyön ammattilaisten kokemukset, taloudellisesti tavoitteellinen oppiminen ja kisällityö laajentavat keskustelua hevosten ja ihmisten suhteesta. Valokuvat ja muistitieto jatkosodasta vievät eläintutkimusta sen oman piirin ulkopuolelle. Hanke vahvistaa teoreettista ja metodologista yhteyttä yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen eläintutkimuksen, maantieteen, antropologian ja monitieteisen työn, toimijuuden ja oppimisen tutkimuksen välillä. Tulokset lujittavat eläintutkimuksen teoreettista perustaa ja uskottavuutta sekä kehittävät visuaalista metodologiaa ja (auto)etnografiaa. Toteutus haastaa tavat hankkia ja jakaa tietoa ja osallistaa keskusteluun tiedetyöstä, asiantuntijuudesta, tutkimuksen vaikuttavuudesta ja vallitsevista asetelmista, jotka vaikeuttavat tiedon kulkua. Tulokset voivat tukea hevosalan koulutusta, tutkimustiedon soveltamista, hevosen hyvinvointia ja työturvallisuutta. Nelivuotisen hankkeen tuloksista kerrotaan suomeksi ja englanniksi mediassa, esitelmissä ja vertaisarvioiduissa tutkimusjulkaisuissa.