Kääntäjä Hautamäki Pirkko

50700 €

Henrik Steniuksen väitöskirjan Frivilligt, jämlikt, samfällt. Föreningsväsendets utveckling i Finland kääntäminen ruotsista suomeksi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

"Moderni klassikko", sanoivat professorit ja jatkoivat: "Teoksella on keskeinen paikka suomalaisen järjestäytymisen historian tutkimuksessa, mutta se on tähän asti ollut saatavissa vain ruotsiksi." Kyse on historioitsija Henrik Steniuksen teoksesta, joka käsittelee yhdistyslaitoksen kehitystä Suomessa 1900-luvun alkuun asti (Frivilligt, jämligt, samfällt. Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott, 1987). Steniuksen tutkimus piirtää kokonaiskuvan yhdistystoiminnan ja joukkojärjestäytymisperiaatteen läpimurrosta Suomessa 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun. Samalla teos on kuvaus suomalaisen yhteiskunnan ja politiikan katkoksista ja murroksista uusien väestöryhmien vaatiessa itselleen vaikuttamismahdollisuuksia ja kamppaillessa oikeuksistaan täysivaltaisina kansalaisina. Stenius tarkastelee joukkojärjestäytymisen läpimurtoa vertailevasta perspektiivistä, osana modernin kansakunnan ja valtion muodostusta. Tulkinnalla on erityistä painoarvoa tänään, kun julkisen keskustelun keskiössä on yhä useammin suomalaisen ja eurooppalaisen politiikan suhde. Steniuksen tutkimus avaa tähän keskusteluun näköalan yli helppojen etnisten vastakkainasettelujen. Hän on kirjoittanut uudenlaisen suomalaisen, ruotsalaisen ja eurooppalaisen historian siitä, miten alamaisista tuli kansalaisia ja suomalaisista suomalaisia.