Taiteen maisteri, muotoilija, muotoilun tutkija Talja Aliisa

5000 €

Henkilökohtaisen taiteellisen praktiikan kehittäminen: huolenpidon kulttuurien tutkiminen hapanjuuren kanssa performanssin keinoin

Haen Koneen säätiön Saaren kartanon yksilöresidenssiin kehittämään henkilökohtaista praktiikkaani ja tutkimaan huolenpidon kulttuureja performanssin keinoin. Olen urani alussa, ja näinollen henkilökohtaisen taiteellisen praktiikkani rakentamisvaiheessa. Tällä hetkellä haluankin vahvistaa aiemmin jo kokeilemiani, kiinnostavaksi kokemiani työskentelymetodeja. Saaren kartanon residenssissä tulen yhdistämään arjessa harjoittamaani huolenpitoa, hapanjuurileivontaa, sekä performanssia ideoinnin ja uuden ymmärryksen, toisin sanoen tiedon tuotannon, metodina. Hapanjuurileivonta on konkreettinen toisista, niin ihmisistä, elinympäristöstä kuin mikrobeista, välittämisen tapa. Se edellyttää läsnäoloa, kärsivällisyyttä ja hitautta. Työskentelytapana performanssi edellyttää rauhaa, uskallusta ja yksityisyyttä. Yhdistämällä juurileivonnan performanssiin haluan tutkia hoivaan ja huolenpitoon liittyvää kehollista ja toiminnallista tietoa. Näiden lisäksi huolenpidon kulttuurien tutkimista tukee lukeminen, kirjoittaminen ja sekä historiallisen, että nykymuotoilun analyysi suhteisuuden näkökulmasta. Saaren kartanon residenssi tarjoaa tällaiseen työskentelyyn otollisemmat puitteet kuin arkiympäristöni. Työskentelyprosessini on avoin; annan sen avautua lukukokemus, oivallus, ja performanssi kerrallaan tarkkaavaisesti havainnoiden. Dokumentoin työskentelyni videon ja valokuvien muodossa.