Dramaturgi Uuttu Emil Santtu

43200 €

Henkilökohtainen taiteellinen työ kolmen taiteellisen työn parissa: Kivikokoelma, Ohi tunnetun maailman ja Tekeytyvä kirjoittaminen (työnimiä)

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kolmea taiteellista työtäni yhdistää työskentely laajan pohjamateriaalin kanssa ja lähteiden sommitteleminen osaksi teosta. Teosten aiheita ovat mm geologinen aika ja ajan kokemus, tekeytyen hankittu tieto, tiedon rajat ja tuntemattoman sanallistaminen. Työskentelytapa ja aiheet jatkavat ja syventävät edellisissä teoksissani löytämiäni asioita. Työni dramaturgina on asettumista keskusteluyhteyteen jonkin kanssa ja avautumista sille. Se on hidasta ja vie helposti sivupoluille. Ajattelen, että sivupolut ja hidas laaja-alainen työ auttavat minua huomaamaan sidonnaisuuksiani ja rikastuttamaan ja haastamaan ajattelutottumuksiani. Laaja-alainen materiaali mahdollistaa sen, että kokonaiskuva määräytyy tulkintatyössä. Ajattelen, että suppea pohjatyö johtaa jo vallitsevan ajattelun tai stereotypioiden vahvistamiseen. Pinnallinen tutustuminen lähteisiin pitää vieraan tuntemattomana ja toiseutetun etäällä. Joissain tapauksissa materiaaliin tai tutkimusaineistoon tutustuminen tulee osaksi teosta. Silloin jaan oman vaikuttumiseni, ja se tuntuu henkilökohtaisemmalta kuin elämäntapahtumieni eritteleminen. Upottamalla materiaalit ja aineiston teokseen haluan sisällyttää lukijan tai katsojan jaettuun ajatteluun. Haluan dramaturgina tehdä näkyväksi ajattelun vaikutteita, sukulinjoja ja taustoja, ja jotain enemmän. Dramaturgina haluan jakaa ajattelun mahdollisuuksia, joita emme vielä näe muualla, ja haastaa vallitsevat luulottelut ja oletukset.