Helsingin yliopiston tutkijakollegium

113000 €

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin Erik Allardt -tutkijavaihto-ohjelma

Erik Allardt -tutkijavaihto-ohjelman tarkoituksena on vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä akateemista ja kulttuurista vaihtoa korkeatasoisen humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kentällä. Ohjelma on merkittävästi tiivistänyt yhteyksiä pohjoismaisten tutkijoiden välillä sekä johtanut yhteisiin hankkeisiin tutkijoiden välillä.