Musiikkipedagogi amk Ojala Joose

65000 €

Harmonikan soinnillisia mahdollisuuksia tutkimalla sekä genrerajat ylittävällä sävellystyöllä lisää moniäänisyyttä sekä osallisuutta näkövammaisille ammattimuusikoille

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Olen helsinkiläinen jazzhaitaristi, musiikin sekatyöläinen ja säveltäjä. Olen myös ensimmäisen ja ainoan suomenkielisen pistenuottikirjoituksen oppimateriaalin pääkehittäjä. Sovitan omalle Joose Ojala Trio-yhtyeelleni Gypsy jazz-genren arvostettuja sävellyksiä sekä omia sävellyksiäni sisältävät konserttiohjelmistot. Musiikissa on omalle soittotyylilleni ominaisia jazzimprovisaation, harmonikan soittotekniikoiden sekä soittimen historiaan linkittyviä tyylipiirteitä, joiden tutkimiseen ja kehittämiseen olen vuosien aikana suuntautunut. Valmistelen näkövammaisen kamarimusiikkisäveltäjä Raimo Tanskasen musiikista aiemmin esitetyn kokonaisuuden levytykseksi. Tanskasen tuotantoa on esittänyt mm. Lauluyhtye Rajaton ja kustantanut Sulasol. Sävellän musiikkia Kaiunsäde-yhtyeen levytystä varten. Yhtyeen muusikot ovat kaikki näkövammaisia ammattimuusikoita. Valmistan jazzharmonikan perinteisiä tyylikeinoja moderniin ilmaisuun yhdistelevän soolo-ohjelmiston. Sovitan melodiabassoharmonikalle kokonaisuuden, joka sisältää harmonikan ilmaisullisia mahdollisuuksia laajasti hyödyntäviä versiointeja melodisesta, jazzvaikutteisesta musiikista. Harmonikan melodiabasson mahdollisuuksia soolojazzkontekstissa ei olla juurikaan hyödynnetty ja tavoitteenani on kokeillen löytää sille erilaisia mahdollisia rooleja. Soolo-ohjelmiston kehittelyn puitteissa tutkin myös digitaaliharmonikalla soitettavan virtuaalisen Hammond- urun ilmaisukeinoja. Hypoteesini mukaan urun soittaminen harmonikan soittotekniikoilla tuottaa uudenlaisia sointistruktuureja ja tällainen uusi yhdistelmä toimii inspiraationa sävellystyössä.  Näkövammaisten ammattimuusikoiden asema on suomalaisessa taidekentässä marginaalinen. Projekti tuo laaja-alaisesti esille heidän osaamistaan niin säveltäjinä kuin musiikin esittäjinä. Näin se lisää koko taidekentän moniäänisyyttä ja yhdenvertaisuutta.