Valtiotieteen tohtori, dosentti Koivusalo Markku

43150 €

Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen. Itsenäiseen alkuperäistutkimukseen perustuva tietokirja

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Arendtin ajattelun kasvavasta suosiosta huolimatta Arendtin ajattelusta ei ole saatavilla suomenkielistä kokonaisesitystä. Tutkimushankkeen tavoite on kirjoittaa ja julkaista kysyntään perustuva itsenäiseen alkuperäistutkimukseen perustuva suomenkielinen tietokirja: Hannah Arendt ja maailman ymmärtäminen. Teos esittelee kokonaisvaltaisesti Hannah Arendtin ajattelua samalla korostaen sen edelleen ajankohtaisia teemoja kuten pakolaisuus ja kansalaisuus, poliittinen identiteetti, työ, taide ja poliittinen toiminta, julkinen ja yksityinen vapaus, banaali pahuus, ajattelun ja ymmärtämisen tärkeys. Vaikka teos on suunniteltu yleistajuiseksi, se ei edusta tieteen popularisointia, vaan on itsenäinen tutkimus, jossa Arendtin ajattelun liike ja pyrkimys maailman ymmärtämiseen avataan suuremmalle yleisölle. Menetelmällinen lähtökohta on Arendtin oma näkemys ajattelun ja elämän kokemuksen yhteydestä. Teos on temaattisesti järjestetty ajattelun elämänkerta, jossa ajattelijan kokemus maailman tapahtumista toimii lähtökohtana tuon ajattelun esiin nostamille ongelmille ja maailman ymmärtämisen tavoille. Tutkimuksen materiaaleista avataan myös avoin Hannah Arendt -verkkoportaali.