KTT Seppälä Ville

13500 €

Graafisovellus globaalista kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelusta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Projektin tarkoituksena on tuottaa interaktiivinen graafisovellus globaalista kasvihuonekaasupäästöjen hinnoittelusta ja globaalista hiiliosingosta ja niiden yhdessä aiheuttamasta globaalista päästövähennys- ja tulonjakovaikutuksesta. Hiilen hinnoittelu on erittäin tehokas tapa päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Dashboard-tyyppinen sovellus on julkinen ja käytettävissä verkkoselaimessa. Käyttäjä voi sovelluksessa säätää hiilibudjettia (esim. 1,5 celsiusastessa pysymiseen tai 2 celsiusasteessa pysymiseen vaadittava budjetti) ja sen mukaisia päästövähennys-skenaarioita, eri skenaarioita budjetissa vaadittavaan globaalin hillen hintaan liittyen (tässä oletusarvoina viimeisimpään tutkimuskirjallisuuteen perustuvat arviot). Yhdessä nämä muodostavat arvion hiilen hinnoittelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan keskiarvokustannuksista yksilöille. Niiden lisäksi käyttäjä voi hahmotella eri lähtötasoista lähteviä kansallisia/yksilöllisiä päästövähennyspolkuja ja niiden päätepisteitä. Graafi osoittaisi, että miten vähäpäästöiset (usein köyhissä maissa asuvat) yksilöt hyötyisivät rahallisesti globaalista hiilen hinnoittelusta, jos sen tuotot jaetaan myös globaalisti maailman asukkaiden kesken hiiliosinkona. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen riittävää hiilen hinnoittelun tasoa on vaikea arvioida, mutta graafi tarjoaa kouriintuntuvan mahdollisuuden vertailla mahdollisia skenaarioita ja niiden seurauksia. Graafisovellus toteutetaan sekä suomeksi että englanniksi.