Somaattinen liiketerapeutti Palokangas Satu ja työryhmä

132600 €

From cell to self and other. Exploring patterns of co-evolution, co-creation and agency from cellular communities to the early movement development in infants

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tässä projektissa yhdistyvät somaattisiin metodeihin perustuva monivuotinen työskentelymme, sekä yhteiskunnallinen ja evoluutiobiologinen tutkimus. Luomme ennakkoluulottomasti uudenlaista toimijuuden käsitettä tutkimalla vauvoja ja soluja, sikiönkehityksellisiä prosesseja, solullisuuden olemusta ja liikkeen kehitystä. Työssämme ehdotamme, että muutos, evoluutio ja ruumiin sosiaaliset ulottuvuudet mahdollistuvat ainoastaan yhteenliittymisen, yhdessä toimimisen ja keskinäisriippuvuuksien kautta. Etsimme samalla merkityksellisiä tapoja jakaa tietoa tyypillisten toimintakenttiemme ulkopuolelle, sillä koemme poikkitieteellisen ja -taiteellisen toiminnan olevan ainoa relevantti tapa käsitellä globaaleilla ja yhteiskunnallisilla tasolla vaikuttavia kysymyksiä. Tutkimuksemme keskiössä ovat solullisten prosessien lisäksi vauvat ja heidän vanhempansa kahden eri kulttuurin, Suomen ja Yhdysvaltojen, sisällä. Kolmivuotisessa projektissa tutkimme varhaisen liikkeellisen vuorovaikutuksen resonaatiota ruumiillisissa prosesseissa, sekä niiden jättämiä ylisukupolvisia jälkiä sosiaalisessa kanssakäymisessä ja arvomaailman muokkautumisessa. Haluamme kehittää prosesseja ja materiaaleja, joilla tukea ihmisyyttä muuttuvassa yhteiskunnassa, sekä ylläpitää tilaa ja oikeutta lapsen liikkeellisille prosesseille, joihin liittyy myös fyysisen riskin kokemus. Tutkimuksemme ehdottaa ruumiillista, dynaamista paradigmaa suhteessa sosiaaliseen muutokseen ja toimijuuden kokemukseen, joka alkaa jo syntymästä.