Frame Contemporary Art Finland

122800 €

Frame Research Fellowship -ohjelma

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Frame Research Fellowship -ohjelma on Frame Contemporary Art Finlandin uusi tutkimusohjelma vuosille 2020–2023. Ohjelma synnyttää sekä pitkäaikaisia verkostoja että tietoa nykytaiteesta, kuratoinnista ja nykytaiteen käytännöistä. Ohjelmassa luodaan uusi malli kuratoriaalisen tutkimuksen hyödyntämiselle nykytaiteen asiantuntijaorganisaatiossa. Frame Researchl Fellowship -ohjelma antaa neljälle kuraattorille mahdollisuuden tutkimustyöhön useissa työskentelyjaksoissa Suomessa sekä Suomen ulkopuolella yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjelmaan valittavat kuraattorit keskittyvät tutkimuskysymyksiin ja tavoitteisiin, jotka kuraattorit asettavat yhdessä Framen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Frame Research Fellowships -ohjelma vahvistaa kriittisen ja kokeellisen kuratoriaalisen tutkimuksen roolia nykytaiteen kentällä. Ohjelmassa tutkimus nähdään elävässä ja aktiivisessa suhteessa taiteelliseen työhön ja sen esittämiseen sekä edistämiseen. Osallistujien monialaisen työn kautta Frame kytkee kriittisen ajattelun taiteen tekijöiden ja instituution arkiseen toimintaan.