Professori Kymäläinen Päivi ja työryhmä

257900 €

Forest Rights

Forest Rights -hanke tutkii jokaisenoikeuksia suomalaisissa metsissä. Kansainvälinen ja poikkitieteellinen, tiedettä ja taidetta yhdistävä ryhmämme tarkastelee sitä, miten jokaisenoikeudet muotoutuvat arkipäivän toiminnoissa. Käsityksemme oikeuksista on relationaalinen ja performatiivinen: laissa määritellyt oikeudet ja niihin liitettävät merkitykset muotoutuvat ihmisten välisissä suhteissa ja arkipäivän käytännöissä, kuin myös ihmisen suhteessa metsän ei-inhimillisiin tekijöihin. Kysymme hankkeessamme: (1) Miten jokaisenoikeuksia toteutetaan ja kyseenalaistetaan arkipäivässä? (2) Miten nämä toiminnot suhteutuvat käsityksiin maaomaisuudesta territoriona: tarkasti rajattuna ja hallinnoituna alueena? (3) Mitkä toiminnot metsissä nähdään jokaisenoikeuksien kannalta hyväksyttävinä tai tuomittavina? (4) Millaisia säröjä jokaisenoikeuksien toteutumisessa on tunnistettavissa ja millaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin ne yhdistyvät? Tutkimusaineistona käytämme jokaisenoikeuksiin liittyviä oikeustapauksia viimeisten sadan vuoden ajalta. Lisäksi tutkimme jokaisenoikeuksien nykyhetkeä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia oikeuksien moninaistumisen (sukupuolen, kansalaisuuden ja metsän ei-inhimillisten tekijöiden) sekä ulkomaisen kausityövoiman näkökulmista. Näiden analysoinnissa yhdistämme haastatteluihin, etnografiaan, kuuntelukävelyihin ja taideinterventioihin liittyviä aineistoja. Hankkeen tuotoksina syntyy tieteellisiä artikkeleja, symposiumeja, populaarijulkaisuja sekä hankkeen päättävä Forest Rights -näyttely.