Kriitikko, projektikoordinaattori Ylikangas Maaria ja työryhmä (Feministinen esseeverkosto)

30150 €

Feministisen esseen antologia

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haluamme koota ja toimittaa esseeantologian, joka kokoaa yksiin kansiin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä essee voi olla. Essee on niin käytännöllisesti kuin teoreettisestikin kiinnostava kirjallinen muoto, johon kohdistuu tällä hetkellä paljon uteliaisuutta ja haaveita siitä, mitä se voisi olla. Tätä potentiaalia pyrimme tuomaan esiin. Nonfiktiona essee sitoutuu erilaisiin, jopa poliittisesti arkoihin tarkastelupisteisiin. Sen takia feministinen ajattelun traditio on yksi tärkeä kasvupohja monimuotoiselle esseistiikalle, joka luo omanlaisiaan kosketuspintoja todellisuuteen. Feministinen essee merkitsee myös työskentelytapoja. Antologiahankkeeseen kutsutut tekijät eivät pelkästään kirjoita omaa tekstiään tietämättöminä muiden teksteistä vaan apurahan turvin he pystyvät olemaan uteliaita muiden tekstien suhteen jo tekovaiheessa. Antologian työstövaiheeseen luodaan kirjoittajille yhteistä tilaa ja yhteinen foorumi, jossa he voivat puhua teksteistään ja työstää niitä yhdessä. Antologian toimittajat ovat päävastuussa työtapojen luomisesta, koordinoinnista, tekstien editoinnista ja niiden saattamisesta julkaisuksi. Uskomme hankkeen avaavan sellaisia kirjoittamisen mahdollisuuksia, joita luova ja eri lähtökohdat huomioiva tekemisen tapa voivat tuoda esille. Tämä näkyy niin teoksen työstämisessä kuin sen lopputuloksessa. Prosessi luo hankkeen osallistujille erilaisia yhteisöllisiä työtapoja, jota he voivat hyödyntää ja kehittää omassa taiteellisessa työskentelyssään ja sen verkostoissa. Hankkeessa on mukana graafikko, joka tukee tekijöitä esseiden visuaalisen puolen toteuttamisessa ja suunnittelee teoksen visuaalisena kokonaisuutena. Lopullinen teos sisältää luovaa, olennaista ja hyvin toimitettua esseistiikkaa, ja näyttäytyy vahvana, taiteellisena puheenvuorona kotimaisen nonfiktion kentällä.