FT, dosentti Kärki Kimi ja työryhmä

351300 €

Fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tämä projekti keskittyy suomalaisen fasismin kulttuuriseen perintöön ja erityisesti sen affektiivisuuteen. Siihen liittyvän materiaalin kierrätys on synnyttänyt tunneilmaston, jossa isänmaallisuus, patriotismi, fasismi ja kansallisuusaate ovat kietoutuneet ja sekoittuneet toisiinsa nykyisessä kulttuuri-ilmastossa. Projekti pyrkii antamaan vastauksen kysymykseen, mitä tällainen aineisto kertoo fasismin perinnöstä sodan jälkeisessä Suomessa ja millaisten affektiivisten strategioiden avulla se on pyrkinyt vaikuttamaan vastaanottajiin. Lisäksi projekti tarjoaa kriittisen mallin suomalaisen fasismin affektiivisen perinnön analysointiin. Poliittisen ideologian lisäksi tämä perintö on myös osa kulttuurihistoriaamme, jonka kautta nationalismin eri asteet synnyttävät erilaista ääriajattelua ja toimintaa. Tähän liittyen hanke analysoi ja syventää käsitystä siitä, mitä suomalaisen fasismin kulttuurinen perintö on. Laajan aineiston kautta (kirjallinen materiaali, musiikki, sarjakuva, elokuva) projekti pyrkii niin analysoimaan fasismin perintöä osana suomalaista kulttuuria kuin tarkastelemaan tämän usein kiistanalaisen materiaalin roolia osana digitaalisen ajan kierrätystä ja eksploitaatiota. Hankkeessa on myös taiteellinen osuus, johon tieteellinen työskentely on kiinteässä yhteydessä. Teatteriohjaaja, teatteritaiteiden maisteri Fiikka Forsman ja filosofian tohtori, äänitaiteilija Petri Kuljuntausta toteuttavat osaprojektien sisältämän affektien analyysin pohjalta ääni- ja teatteritaiteen keinoin esityssarjan ”He sanoivat: Rajat kiinni, uunit auki".