Taiteen ja viestinnän kandidaatti Iivari Timo

15000 €

Fallen Pages -antologian dekonstruktio, koostaminen ja valmiiksi saattaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Vuosina 1990–1992 Suomesta käsin julkaistiin lappilaisen teinipojan toimesta globaalille metallimusiikkiyleisölle Fallen Pages -lehteä. Tämä siis aikana ennen internetiä, sosiaalisesta mediasta puhumattakaan. Tuo teinipoika olin minä ja nyt on aika saattaa kyseinen työ valmiiksi sekä nyky- ja jälkipolvien saataville. Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 30 vuotta edellisen Fallen Pages -julkaisun ilmestymisestä. Brittiläinen kustantamo haluaa koostaa historialliset kolme Fallen Pages -lehteä antologiaksi, jonka täydentää neljäs, aikoinaan kesken jäänyt numero eli Fallen Pages IV. Fallen Pages käsitteli metallimusiikin alakulttuureja kansainvälisella tasolla aikana, jolloin internetiä tai muita nykyään itsestäänselviä sähköisiä viestintävälineitä tai reaaliaikaista globaalia mediaa ei ollut olemassa. Tuolloin edes suomalainen musiikki ei ollut kansainvälisesti menestyvää, joten teinipojan englanniksi kansainväliselle yleisölle tuottama vapaa ilmaisu musiikin ympäriltä oli anomalia. Kyseessä ei ollut perinteinen tee-se-itse -alakulttuurijulkaisu, vaan jokainen lehden numero oli ammattilaislaadulla tuotettu poikkitaiteellinen teos, joka yhdisteli aikanaan rohkealla tavalla visuaalisen käsityön ja tekstin ilmaisukeinoja löytäen kansainvälisen yleisön. Projektin tarkoituksena on purkaa ja uudelleen koostaa Fallen Pagesin kolme ensimmäistä numeroa ja täydentää trilogia neljännellä osalla. Tutkin graafisen suunnittelun, esseiden ja journalistisin keinoin käsitellyllä tajunnanvirralla nuoren kasvua keski-ikään sekä siirtymää kylmän sodan varjojen läntisestä monokulttuurista 2020-luvun arvoiltaan pirstaloituneeseen näkemyskirjoon. Projekti on varmasti ainoa laatuaan.