Tohtorikoulutettava Runtuvuori-Salmela Anniina

30000 €

Faagien ja bakteerien väliset vuorovaikutukset kalanviljelyssä faagiterapian kehittämisen näkökulmasta -väitöskirjan viimeistely

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut antibioottiresistenssin yhdeksi suurimmista uhista ruoantuotantoa ja kansainvälistä terveyttä vastaan. Bakteriofageja (faageja) eli bakteerien omia viruksia voidaan hyödyntää faagiterapiana bakteeri-infektioita vastaan antibioottien sijasta. Faagit ovat isäntäspesifisiä ja kykenevät hyödyntämään lisääntymisessä bakteerin omaa koneistoa. Kalanviljelylaitoksilla taloudellista ja tuotannollista vahinkoa aiheuttava Flavobacterium columnare (F. columnare) -bakteeri aiheuttaa columnaris -tautia poikastuotannon vaiheessa. Taudin puhjetessa bakteerit leviävät nopeasti ja aiheuttavat laajoja kalakuolemia. Infektioita voidaan hoitaa vain antibiooteilla. Columnaris -tauti puhkeaa kesän aikana säännöllisin väliajoin, jolloin antibioottihoitojen määrä myös kasvaa. Tämä voi johtaa antibioottiresistenttien kantojen kehittymiseen ja leviämiseen kalanviljelylaitoksilta vesistöihin. Väitöskirjatyössäni olen eristänyt ja karakterisoinut 63 uutta faagia sekä tutkinut niiden vaikutusta F. columnare -infektion etenemiseen kirjolohen poikasilla. Tutkimme työssä myös faagiresistenssimekanismeja ja resistenssin vaikutusta bakteerin virulenssiin. Eristetyistä faageista loimme yhdistelmän, ns. faagikoktailin, faagiterapiakokeisiin. Väitöskirjatyöstä saaduilla tuloksilla tuotimme lisää tietoa F. columnare -bakteeria infektoivista faageista ja loimme hyvän pohjan F. columnare faagiterapialle. Faagiterapia tulee olemaan yksi tulevaisuuden hoitomuodoista.