FT, dosentti Solin Anna

47200 €

Etnografinen tutkimus kirjoittamisen käytännöistä monikielisessä työyhteisössä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Suunniteltu tutkimus tarkastelee kirjoittamista työssä. Kiinnostuksen kohteena ovat työyhteisöt, joissa tuotetaan säännöllisesti tekstejä usealla kielellä. Monessa suomalaisessa julkisyhteisössä ja yrityksessä monikielinen viestintä on arkea; tyypillisin kielivalikoima lienee suomi, ruotsi ja englanti. Näissä yhteisöissä tehdään rutiininomaisesti kieliversiointia esimerkiksi tuotettaessa monikielisiä verkkosivuja, markkinointimateriaalia tai ohjeita. Kielityö saatetaan ulkoistaa käännöstoimistoille, mutta usein versiointia tehdään työyhteisön omin voimin. Tutkimuksessa kysytään muun muassa mikä säätelee kielenvalintaa, ketkä tekevät monikielistä tekstityötä ja millaisin resurssein, mitä teknologioita työssä hyödynnetään ja millaisia kieli-ideologioita yhteisössä on havaittavissa. Tutkimus on etnografinen. Kerään aineiston yhdessä työyhteisössä keskittyen muutamaan keskeiseen genreen ja niiden kieliversiointiin. Aineisto kerätään haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Lisäksi tutkimuksen kuluessa kartoitetaan tekstihistorioita (esim. kieliversioiden tuottamisen eri vaiheita). Kirjoittamisen etnografioita on tehty niin Suomessa kuin kansainvälisestikin jo pitkään, myös työyhteisöissä. Monikielisen kirjoittamisen tutkimus on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäistä. Voimme olettaa työyhteisöjen kielellisen moninaisuuden pikemmin lisääntyvän kuin vähenevän, joten on tärkeää lisätä ymmärtämystä työssä kirjoittamisen käytännöistä ja reunaehdoista.