Kuvataiteilija MA Rantala Nina ja työryhmä (Erillään katoamme)

276600 €

Erillään katoamme -hanke / Mikrometsä

Haemme apurahaa mikrometsän suunnitteluun ja innovatiiviseen toteuttamiseen osaksi Turkuun rakenteilla olevan, uuden psykiatrisen Kompassisairaalan piha-aluetta. Metsä olisi toteutuessaan yksi sairaalan 15. aistihuoneesta ja osa psykiatrista sairaanhoitoa. Mikrometsän rakentaminen perustuu työskentelyyn yhdessä maaperämikrobien kanssa. Hankkeen innovatiivisena lähtökohtana on luoda urbaanimetsä Varsinais-Suomen vanhojen metsien mikrobiomien avulla ja metsänpohjaa imitoimalla. Tavoitteena on nostaa esiin metsänpohjan ja maaperämikrobien merkitystä niin planetaarisella kuin paikallisella tasolla. Maata pidetään usein passiivisena, anonyymina massana, vaikka se on mitä suurimmassa määrin elävä, aktiivinen entiteetti, täynnä yhteisöjä, joilla on oma kulttuuri ja historia. Haluamme laajentaa ymmärrystä, miksi vanhojen metsien suojelu on tärkeää. Mikrobiyhteisöt ovat kehittyneet ja muuntuneet tuhansien vuosien aikana tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden eliölajien kanssa. Kun vanhat metsät tuhoutuvat, menetetään myös niiden monimuotoinen ja ainutlaatuinen mikrobiomi. Näkymätön kannattelee näkyvää. Puhumme myös vastavuoroisesta hoivan ja huolenpidon kulttuurista. Haemme rahaa yhteisölliseen toimintaan, joka nivotaan mikrometsän tekemisen/tekeytymisen eri vaiheisiin. Työpajat on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, sairaalan hoitohenkilökunnalle ja sairaalan yhteydessä toimiville 3. sektorin järjestöille sekä koululaisille. Työpajojen tarkoituksena on tehdä ja kokea yhdessä, luoda kokemuksellisia yhteyksiä maaperään, hoivata ja hoivautua, jalkauttaa tieteellistä tietoa ja avata hoitohenkilökunnalle metsän mahdollisuuksia hoitotyössä. Tuomalla metsä kaupunkiin puretaan luonto – kulttuuri dikotomiaa, jonka ylläpitäminen on ollut osa poissulkemisen narratiivia. Ihmiselämä on aina ollut tiiviisti kietoutunut muihin elämänmuotoihin. Metsänpohjan orgaaniset prosessit pilkkovat myös raskaita tunteita ja mielen kerrostumia palauttaen ne kiertoon.