Taiteen kandidaatti Lindgren Linnea ja työryhmä

16000 €

Erilaisia visuaalisia ilmaisumuotoja yhdistävä taidejulkaisu, joka tutkii esineitä suhteessa ihmiseen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Things (työnimi) on monitaiteellinen julkaisu, joka tutkii kiinnostuneen kriittisesti esineitä ympärillämme. Graafisen suunnittelijan Linnea Lindgrenin sekä kuvataiteilija Annika Luukon yhteistyönä syntyvä julkaisu yhdistää erilaisia visuaalisia ilmaisumuotoja tekstiin. Teos julkaistaan kesällä 2023 helsinkiläisen pienlehtikustantamo Utu Pressin kautta. Apuraha kohdistuu puolivuotiseen taiteelliseen työskentelyyn sekä materiaalikustannuksiin. Elämämme ja identiteettimme rakentuu suhteessa erilaisiin esineisiin. Työryhmää kiehtoo kiintymyksen ja arvon määrittelyn taustalla vaikuttavat prosessit, jotka mahdollistavat ihmisten ja esineiden välille syntyvät merkitykselliset suhteet. Haastattelemalla erilaisia ihmisiä heidän suhteestaan valitsemaansa esineeseen työryhmä tutkii niin esineiden henkilökohtaista kuin yhteiskunnallistakin merkitystä. Julkaisu käsittelee sekä ihmisen suhdetta esineisiin, että esineitä omina persoonallisina subjekteinaan. Onko esine lopulta eloton ja voiko sillä olla arvoa irrallaan ihmisestä? ”Things" tutkii aihetta muun muassa valokuvaa, graafista suunnittelua ja kollaasitaidetta hyödyntäen. Työryhmää kiinnostaa eri taiteenalojen risteymät sekä mahdollisuus oppia tosiltaan. Visuaalisen sisällön lisäksi julkaisu sisältää esseemäisiä tekstipätkiä, jotka osallistuvat yhteiskunnalliseen diskurssiin materiaalisuudesta, omistamisesta ja arvosta. Lindgrenin puolivuotinen keräilyprojekti cupi (Instagram: @cupiobjects) on julkaisun taustalla häilyvä inspiraatio ja vaikuttaja. Cupi toimii kirpputoreilta kuratoitujen esineiden myynti- ja arkistointialustana. Projektin lopputuloksena on kokeellinen julkaisu, joka muodollaan tukee työryhmän käsitystä esineiden kokemuksellisuudesta.