Dosentti, tutkija Ruonakoski Erika ja työryhmä

336400 €

Epäsuora filosofia vastarinnan muotona: yksilöllisen toiminnan vahvistaminen ”totuuden jälkeisenä” aikana

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hankkeen lähtökohtana on kysymys siitä, mitä filosofia ja kuvataide voivat tarjota ”totuuden jälkeiseksi” kutsutulle ajalle, jota luonnehtivat eri kansanryhmien ajautuminen omiin puolustusasemiinsa ja mediatodellisuuksiinsa sekä yksilöllisen toimijuuden haurastuminen. Hanke tutkii aikamme eksistentiaalis-psykologista syvätasoa kysyen, miten uskominen, huijatuksi tulemisen tunne, itsepetos, uhriutuminen, paranoia, uskottelu ja suoranainen valehteleminen kietoutuvat toisiinsa. Hypoteesimme mukaan ajallemme tyypillinen uskomisen ja uskottelemisen dynamiikka haurastuttaa yksilöiden toimijuutta, koska se rakentaa heille helppoja ”mieltä olemisen” kaavoja ja johtaa muodostamaan vastakkainasetteluihin perustuvia identiteettejä. Hankkeen toisena tehtävänä onkin löytää keinoja vastustaa mainittua uskomisen ja uskottelemisen dynamiikkaa ja vahvistaa yksilöllistä toimijuutta. Hanke kehittää epäsuoraa filosofiaa, joka ei esitä lopullisia perusteluja tietyn näkemyksen puolesta vaan auttaa lukijaa ajattelemaan kriittisesti – ennen kaikkea itsekriittisesti. Keinoinaan esimerkiksi dialogimuotoinen kirjoittaminen, narratiivit, sarjakuvat ja illuusioperinteen innoittama kuvataiteellinen ilmaisu työryhmän jäsenet problematisoivat tutkittavien ilmiöiden eri puolet ja johdattavat lukijan ja katsojan ajattelemaan niitä itse. Viime kädessä tavoitteena on tehdä tiedollisen epävarmuuden tila ymmärrettäväksi ja hyväksyttäväksi positioksi – hedelmällisemmäksi kuin pakonomainen kannanottaminen.