Tanssija-koreografi Emery Samuli Eric ja työryhmä (Embodiments of Whiteness -hankkeen työryhmä)

106900 €

Embodiments of Whiteness: valkoisuuden koettuja ja spekulatiivisia kehollisuuksia hahmotteleva, kyseenalaistava ja purkava kehon- ja esitystaiteinen tutkimusprojekti

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Haemme Koneen Säätiön apurahaa työryhmän pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn Embodiments of Whiteness -hankkeen parissa. Työskentely apurahakauden aikana keskittyy tutkimukselliseen kehontaiteelliseen työskentelyyn, sen pohjalta työpajojen ja yleisökohtaamisten toteuttamiseen sekä hankkeen monialaiseen dokumentointiin. Embodiments of Whiteness -hanke tekee näkyväksi ja kyseenalaistaa valkoisessa ruumiissa kasvamisen koettuja ja spekulatiivisia vaikutuksia ihmisen ruumiiseen ja toimijuuteen. Tavoitteenamme on luoda tila, jossa valkoisuutta voidaan hahmottaa kokonaisvaltaisesti, kollektiivisesti, pitkäjänteisesti ja itsekriittisesti. Syvennämme työskentelymme aikana ymmärrystämme valkoisuuden eri kerroksista ja tarkastelemme aihetta henkilöityvänä kehollisena todellisuutena suhteessa yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Tavoitteenamme on nostaa esiin valkoisuuden normatiivisuutta ja kokemuksiin liittyviä kysymyksiä kehon- ja esitystaiteesta käsin sekä lukien ja kirjoittaen aiheesta. Embodiments of Whiteness -hanke on samalla yritys hahmotella aktiivisen antirasistista työskentely- ja keskustelukulttuuria, harjoitella jaetun epämukavuuden sietämistä, kasvattaa resilienssiä ja vaalia toimivia työkaluja konkreettiseen ja taiteelliseen antirastistiseen työhön sekä avata tätä kaikkea näkyville osaksi taidekeskustelua ja yhteisöjämme. Työskentelytapoihimme kuuluu traumainformoitujen kehonmenetelmien harjoittaminen valkoisuuden kollektiivisen trauman purkamisena. Tämän lisäksi uppoudumme valkoisuuden kehollisiin manifestaatioihin historiallisemmasta näkökulmasta tutkimalla klassisten länsimaalaisten tanssitekniikoiden liikemotiiveja ja -tendenssejä sekä niiden harjoittamisen vaikutuksia kehokokemuksiimme. Avaamme työskentelyämme ulospäin viikoittaisten avointen harjoitusten muodossa sekä järjestämällä neljä työpajakokonaisuutta. Hankkeen lopuksi kirjoitamme perusteellisen nettijulkaisun metodeistamme ja löydöksistämme.