Kuraattori, väitöskirjatutkija Herrala Satu

70000 €

Embodied Curating as a Methodology for Ethical Intra-Action – Assembling conditions for art to summon collective and transformative agencies

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Väitöstutkimukseni Embodied Curating as a Methodology for Ethical Intra-Action – Assembling conditions for art to summon collective and transformative agencies tarkastelee kuratoriaalisia käytäntöjä ja kuratoimisen prosesseja ruumiillisuudesta käsin feministiteoreetikko Karen Baradin toimijuusrealismin tarjoamien käsitteiden valossa. Se kysyy, voisiko ruumiillisuudesta nouseva ja erilaiset ruumiit huomioon ottava kuratointityö edesauttaa yhdessä olemisen ja tulemisen kokemusta sekä kollektiivisten, muuntautumiskykyisten toimijuuksien kehkeytymistä. Miten taiteen ympärille kokoontuvat ruumiit muotoutuvat poliittiseksi voimakentäksi ajassa, jolloin ekosysteemi on luhistumassa ja pelko, epävarmuus, uupumus ja kyynisyys lamaannuttavat? Tutkimus pyrkii artikuloimaan eettisen yhteismuotoutumisen metodologian yhdistämällä mm. uusmateriaalista ajattelua, perinnetietoa, fasilitoinnin praktiikoita sekä kehollisia harjoituksia. Tutkimus tapahtuu esittävän taiteen ja nykyesityksen konteksteissa, ja keskittyy erityisesti kolmeen tapaustutkimukseen, jotka liikkuvat taiteellisten esitysten ja yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikuttamisen välimaastossa: taidepolitiikkaan pureutuva Suomen taidepoliittisen tapahtuman huippukokous (2014); taidetta, tiedettä ja aktivismia yhdistävä alkuperäiskansaoikeuksiin keskittyvä ohjelmakokonaisuus Vuosttaš álbmogat / Ensimmäiset kansat (2017), sekä suomalais-uruguaylainen taide- ja tutkimushanke Metsä geopolitiikan näyttämönä (2020–2024). Tapaustutkimukset toimivat oppimis- ja poisoppimiskokemuksina, joissa ruumiillista kuratointia ja yhteismuotoutumisen metodologiaa voi harjoittaa/harjoitella, reflektoida ja analysoida. Väitöstutkimukseen kuuluu keväällä 2024 järjestettävä yleisötapahtuma, jossa jaetaan Metsä geopolitiikan näyttämönä -hankkeen kokemuksia, materiaaleja ja tuloksia. Tapahtuma tuotetaan yhdessä Suomen Kansallisteatterin kanssa.