Elävän kulttuurin Koroinen ry

165210 €

Elonkirjo – lajirikkautta lisäävä taidepuisto, jatkorahoitus

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Elonkirjopuisto on lajirikkautta lisäävä, elämyksellinen ja havainnollinen taidepuisto sekä kaikille avoin oppimisympäristö. Puistoalue sijaitsee Turun kaupungin omistamalla maatilalla, jota hallinnoi alueen pitkäaikainen toimija Elävän kulttuurin Koroinen ry. Taidepuisto on avoinna ympäri vuoden ja vierailtavissa vapaasti. Puisto on elävä ympäristötaidekokonaisuus, joka tuo näkyväksi lahoavan puun ja pieneliötoiminnan tärkeän roolin monimuotoisen ekosysteemin pohjana ja elämämme elinehtona. Kaupunkialueella puisto tarjoaa ainutlaatuiset olosuhteet lajirikkauden lisääntymiselle ja monimuotoisuuden kannalta tällaisia keitaita tulisi olla enemmän. Puisto tarjoaa foorumin sekä keskustelulle ja ilmaisulle, että kohtaamiselle ja yhteydelle. Puisto koostuu erikokoisista kolmiulotteisista veistoksista ja tilateoksista, sekä sammaleiden ja sienien peittämistä jalopuuryhmistä. Taidepuiston kaikki teokset ovat luonnonmateriaalia ja itsessään erilaisia mikrohabitaatteja. Ne toimivat ravintona, kasvualustana ja pesinä sienille, hyönteiselle ja pieneliölle, kuin myös lepotiloina ihmiselle. Puiston perustamistyö on aloitettu ja puistoa kehitetään tavoitteellisesti seuraavan neljän vuoden ajan. Hanke toteutetaan yhdistyksen, Turun kaupungin ja Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tiiviissä yhteistyössä ja puistoa työstetään moniäänisesti tieteen tekijöiden, käsityöläisten, taiteilijoiden, vierailijoiden ja ohikulkijoiden voimin. Popularisoimme tietoa biodiversiteetin rakentumisesta kansantajuiseen muotoon havainnollistaen ja kokemuksellisesti. Järjestämme osallistavia työpajoja, talkoita ja opastuksia yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja tarjoamme foorumin monimuotoiselle keskustelulle. Elonkirjo on tila havainnoille, kohtaamiselle ja yhteydelle. Puisto haastaa tulemaan lähelle, katsomaan hieman toisin ja löytämään ratkaisuja globaaleihin ongelmiin.