Biotaiteilija Rotko Johanna

30000 €

Eläviä kuvia

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Teen kuvia mikrobien avulla. Kutsun kuviani käyttämieni mikrobien mukaan kuten kōji-homeella tehtyjä kuvia kōjigrammeiksi ja hiivalla tehtyjä kuvia hiivagrammeiksi. Syksyllä 2022 valikoimani kasvaa kahdella uudella homesienilajikkeella. Kuvani perustuvat valokuvaustekniikkaan jossa teen kuvia eri hyötymikrobien, syötävien väriaineiden, kasvualustojen, rasterikuvien ja UV-valojen avulla. Hiivalajien ja muiden olioiden nostaminen esiin valokuvateoksissa korostaa monimuotoista, kompleksista ja hallitsematonta ympäristöämme. Haluan painottaa työssäni toisten lajien kunnioittamista ja miettiä muiden lajien kuten hyötymikrobien päämääriä, niiden lähtökohdista. Juhlanäyttelyn teemana on tulevaisuus, joka näyttäytyy dystooppisen synkkänä mutta myös toivoa herättävänä. Monet mikrobilajit ovat eläneet maapallolla ihmisiä huomattavasti pidempään, voimmeko oppia niiltä selviytymistaitoja? Kuvia seuraan valo-ja videokuvaamalla erilaisten kameroiden avulla niiden elämänkaaren ajan sekä teen arkistomateriaalista lyhyitä videoita. Tavoitteena on tehdä video- ja valokuvateoksia, jotka perustuvat mikrobikuvien prosessiin sekä aikaisempaan kansainväliseen yhteistyöhön erilaisten mikrobien ja ihmisten kanssa. Tavoitteena on suunnittella ja toteuttaa vuonna 2024 Elävät kuvat 10-vuotta juhlanäyttely. Näyttely tulee koostumaan elävistä mikrobikuvista, video- ja valokuvateoksista ja eri hyötymikrobilajeista ja -lajikkeista. Näyttelysuunnittelussa otan huomioon materiaalien ekologisuuden. Teen hiivakuvista multaa jota hyödynnän näyttelyssä ja suosin kierrätys-, sienipohjaisia- ja maatuvia materiaaleja. Luon uusia ja vahvistan vanhoja suhteita alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää uusiin teoksiin ne mikrobilajit, materiaalit ja ihmiset, joiden kanssa yhteystyö on hedelmällisintä.