FM, toimittaja Kauppinen Juha ja työryhmä

125200 €

Elämän avaimet – kuvitettu tietokirja, näyttely, luentokiertue maapallon avainlajien elintärkeästä merkityksestä ekosysteemeille, planeetan elinkelpoisuudelle ja ihmisen järjestelmille

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Yhteiskunnallinen keskustelu monimuotoisuuden hupenemisen ja kestävyyskriisin ympärillä on ilahduttavasti vilkastunut. Luonnon merkityksen kasvu näkyy myös arkitasolla: koronakevään aikana ihmiset lähtivät sankoin joukoin luontoon. Kestävyysasioita aktiivisesti seuraavina yhteiskunnallisina toimijoina olemme pohtineet, mitä tapahtuu seuraavaksi ja kuinka voisimme itse edistää keskustelua. Mielestämme yhteiskunnassa tarvitaan nyt luontokiinnostusta tukemaan lisää jäsenneltyä tietoa siitä, kuinka elämä ja ekosysteemit rakentuvat. Tässä lajien vuorovaikutusten ymmärtäminen on keskeistä. Vuorovaikutuksia on suojeltava. Jokainen uhanalainen laji merkitsee lukuisaa joukkoa vuorovaikutussuhteita, jotka uhkaavat hävitä. Elämän avaimet -projektissa kohteena ovat avainlajit, jotka ovat linkki ekosysteemitason ja lajitason välillä. Projektin ytimessä on kansainväliset standardit täyttävä Elämän avaimet -tietokirja. Kirja esittelee monipuolisella piirroskuvituksella sata eri puolilta maailmaa valittua avainlajia. Lajit esitellään osana ekosysteemeitään niiden kanssa vuorovaikutuksessa elävien muiden lajien kanssa. Kirjan viestejä vahvistamaan järjestetään näyttelykiertue 5-7 paikkakunnalla gallerioissa ja kirjastoissa. Näyttelyiden yhteydessä, esimerkiksi avajaisissa, pidetään luento maailman avainlajien merkityksestä ekosysteemeille, elämän kukoistamiselle ja myös ihmisten taloudelle. Lisäksi luentoa järjestetään myös muilla paikkakunnilla (kymmenkunta luentoa esim. kirjastoissa, oppilaitoksissa, kaupunkien keskustojen auditorioissa). Kirja julkaistaan suomeksi. Lisäksi tähdätään kansainväliseen julkaisuun. Projektille perustetaan englannin- ja suomenkielinen Instagram-tili, jonka kautta julkaistaan kirjan kuvitusta.