Tutkijatohtori, YTT Järvi Tiina

158000 €

Elämä epäonnistumisen keskellä: toimijuuden rajat kriisiytyneessä Libanonissa / Acting upon and amid failure: limits of agency in crisis-hit Lebanon

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Libanonin tämänhetkistä tilannetta määrittävät lukuisat kriisit, jotka ovat heikentäneen maan elinolosuhteita huomattavasti. Riittämättömät infrastruktuurit, valuuttakriisi ja hyperinflaatio, puute lääkkeistä, polttoaineesta ja muista hyödykkeistä sekä valtion poliittisen johdon kykenemättömyys ratkaista tilannetta ovat johtaneet siihen, että Libanonia kuvataan romahtaneeksi tai romahduksen partaalla olevaksi valtioksi. Tämä tutkimusprojekti tarkastelee Libanonin valtion epäonnistumista toimijuuden näkökulmasta: millaista toimijuutta epäonnistuminen tuottaa ja miten se asettaa rajat sille, mitä on tehtävissä? Analysoin kansainvälisten organisaatioiden ja Libanonin kansalaisjärjestökentän tuottamia materiaaleja selvittääkseni, miten epäonnistumista hallitaan, ja miten sen vaikutuksia pyritään lievittämään. Etnografisen kenttätyön avulla pyrin puolestani avaamaan, millaista on elää epäonnistumisen keskellä: miten kriisien vaikutukset määrittävät Libanonissa elävien arkista toimijuutta?