Valtiotieteiden maisteri Lahtinen Veikka ja työryhmä (Animalia ry)

14500 €

Eläinoikeusraportti 2021: Suomen ensimmäinen vuosiraportti eläinten oikeuksista

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

Tuotamme vuosiraportin eläinten oikeuksista Suomessa. Julkaisu on pilotti myöhemmin säännöllisesti ilmestyvälle julkaisulle. Raportti valaisee eläinten oikeuksien toteutumista Suomessa ja popularisoi tutkimustietoa eläinten kohtelusta Suomessa. Raportin kirjoittajat ovat kokeneita journalisteja ja asiantuntijoita eläinoikeuskentältä. Raportin päätoimittaa Animalian kampanjavastaava, tietokirjailija ja journalisti Veikka Lahtinen.  Raportin yleinen tavoite on parantaa eläinoikeustiedon saatavuutta ja kansalaisten ymmärrystä eläinten oikeuksista. Journalistinen selkeys ja verkkotaittoon panostaminen ovat erityisiä raportin prioriteetteja. Raportille on asetettu lisäksi neljä tarkempaa tavoitetta: 1. Tarjota kansalaisille helposti saatavilla olevaa syventävää tietoa eläinten oikeuksien toteutumisesta ja omista mahdollisuuksista toimia asiassa. 2. Eläinten oikeuksia koskevasta tiedosta tehdään uskottava tiedon alue samaan tapaan kuin vaikkapa nuorisoa tai eläinten hyvinvointia koskevasta tiedosta. 3. Toimittajat löytävät yhdestä paikasta kätevästi tietoa eläinten kohtelusta Suomessa ja viittaavat raporttiin. Raportti tekee eläinten oikeuksia tunnetuksi myös uusille yleisöille.   4. Raportti tarjoaa tärkeää tietoa päättäjille eläinten oikeuksista, eläinasenteista ja eläinten kohtelusta Suomessa. Raportti käsittelee eläinten oikeuksia laajemmin kuin vain nykyisen eläintuotannon raamien sisäpuolella. Eläinten kohtelu on merkittävä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys, joka liikuttaa laajaa joukkoa ihmisiä, mutta eläinten oikeuksien toteutumisesta kirjoitetaan hyvin vähän. Esimerkiksi lihan ja maidon kulutus on kääntynyt Suomessa laskuun, mutta on nähty vain vähän keskustelua, miten tämä on yhteydessä suomalaisten eläinasenteisiin. Raportti eläinten oikeuksista Suomessa tuo tiiviissä muodossa yleisesti saataville tiedon eläinten tilanteesta ja arvostuksesta Suomessa vuonna 2020.