KM, esitystaiteilija Angeria Katariina

103650 €

Ekotaiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kokonaisvaltaisen ekologisen taide-elämän synnyttäminen pohjoisella viljelyäärellä Muoniossa ja Muodoslompolossa on merkityksellisintä, mitä olen 49-vuotisessa elämässäni tehnyt. Muodoslompolon minikylässä (Pajala, Ruotsi) remontoimme mieheni kanssa vanhaa tullia residenssiksi ja kodiksi, säilytämme uhanalaista Fjällnäsfåria ja maatiaiskana Bjurholmshönsiä, koeviljelemme maatiaisohralajikkeita, kehitämme pohjoista hugelkultturia ja otamme juuri käyttöön erään kyläläisen pakettipellon. Tuotamme lähes lainkaan jätettä, mutta kylläkin rajoja ylittäviä poikkitaiteellisia kulttuuritapahtumia. Olen vuodesta 2015 lähtien tehnyt Muonion eri yhteisöissä rohkeita taide-avauksia, jotka ovat poikineet näkyviä muutoksia ja tuomassa taidetta osaksi kunnan ja yhteisöjen ajattelua. Tuloksina on mm. perustettu taidegalleria, otettu prosenttitaideperiaate osaksi uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelua, käynnistetään klovneriatyöskentelyä TK:n vuodeosastolla ja viritellään viherhoitosuunnitelmia. Lapissa toteutan paikkasidonnaisia prosesseja: Joutomaiden unelmia, KEHOllista vallankumousta ja taideinterventioita nk. Hannukaisen kaivosalueella. Otan askelia poliittisen taiteen ja teknologia-avusteisen tanssin tekijänä. Valinta keskittyä paikalliseen ja maitse tavoitettaviin työkohteisiin kumpuaa tarpeesta juurtua ja käyttää luovuuttani pitkäjänteisiin, sosiaalisesti ja poliittisesti vaikuttaviin tekoihin syvyyssuunnassa.