FM Turunen Ossi

75000 €

Ratkaisuja lohikalojen vesihomeongelmaan: taudin ymmärtäminen ja ongelman hallintamenetelmät

Vesihome on Saprolegnia-suvun oomykeettien aiheuttama tauti, jonka esiintyminen on lisääntynyt viime vuosina niin, että taudin aiheuttama massakuolleisuus uhkaa kriittisellä tavalla sekä uhanalaisten että ruoaksi tuotettavien lohikalojen laitosviljelyä. Taudin syyt ovat todennäköisesti moninaiset ja vesihomeeseen liittyvät ongelmat näyttäisivät yleistyneen ilmastonmuutoksen myötä. Vesihometta aiheuttavien Saprolegnia-lajien (pääasiassa S. parasitica) sisäisestä vaihtelusta ja mahdollisten eri kantojen taudinaiheuttamiskyvystä ei ole olemassa riittävää tietopohjaa, jotta sen kehittymiseen voitaisiin vaikuttaa. Uhanalaisten lohikalojen laitosviljelyn primäärinen tavoite on säilyttää hoidettavan kalakannan geneettinen monimuotoisuus. Vaikka tämä voi osaltaan altistaa kalastoja vesihomeongelmille, ei kalakantojen jalostus vesihomealttiuden laskemiseksi ole tavoiteltavaa kuin ruokakalatuotannossa. Välttämätöntä olisi kuitenkin ymmärtää, kuinka suuri osa tautialttiudesta selittyy kalayksilöiden ja kalastojen välisten geneettisten erojen perusteella. Vaikka sekä taudinaiheuttajan että isäntäkalojen ominaisuuksien ymmärtäminen on välttämätöntä tautiriskin arvioimiseksi, ei tämä tietämys suoraan ratkaise ongelmia. Sen vuoksi on kehitettävä akuutisti myös menetelmiä, joilla tautiongelmaa voidaan vähentää käytännön olosuhteissa, kunnes perustutkimus ehtii tuottamaan tietoa pysyvien tai vähintään pitkäaikaisten ratkaisukeinojen pohjaksi.