Taiteen maisteri, kuraattori Vesala Essi

7200 €

Ekologisen kuratoriaalisen praktiikan kehittäminen

| Yksivuotinen

Kuratoriaalista työskentelyäni ohjaa kriittinen ekologinen ajattelu ja tilan kaivertaminen kokeellisille praktiikoille. Tällä hetkellä ajatteluni keskiössä on queer ekologia, feministiset uusmaterialistiset teoriat, jälkifossiilisuus sekä yhdessäolon ja läsnäolon harjoittaminen. Residenssin aikana kehittelen omaa kirjallista ilmaisua sekä syvennän praktiikkaani. Pyrin kehittämään omaa spekulatiivista ajattelua, joka perustuu mm. ekofeminismiin. Ajattelussa hahmottelen fossiilikapitalistisen ajan jälkeistä, monilajista kanssaeloa ja rakkautta, joka toteutuu suhteessa muihin kehoihin ja olemisen muotoihin – ei-inhimilliset toimijat ja niiden potentiaalille altistuminen avaa mahdollisuuksia erilaisten kiintymyksen tapojen syntymiselle. Praktiikkani perustuu hitaille mielen ja kehon liikkeille, joiden kehkeytymisen kotiresidenssi minulle mahdollistaisi. Uskon, että tänä aikana tarvitsemme ennen kaikkea radikaalin yhdessäolon ja olemisen eri tapojen tutkimista. Haluan paneutua residenssin aikana syvemmin mm. uusmaterialismiin kuratoinnin kontekstissa, sillä koen sen valaisevan merkittävällä tavalla planetaarista yhteiseloa. Mitä uusmaterialismi voisi tarkoittaa käytännössä, kuratoriaalisena praktiikkana ja tekemisenä? Yksi aiemmista kuratoriaalisista projekteistani syntyi ja toteutui metsässä, yhdessä metsän kanssa. Haluan jatkaa metsän tutkimista kanssavaikuttajana erilaisten taiteellisten ja kuratoriaalisten prosessien synnyttäjänä. Tutkimusta jatkan mm. seuraavien kysymysten parissa: Miten merkitys- ja vuorovaikutussuhteet, kehot ja materia, liikkuvat ja liukuvat metsässä? Voiko ymmärryksemme ”luonnon” kaltaisista merkitysten vyyhdeistä avautua, kun antaudumme metsälle ja sen monensuuntaisille liikkeille? Tulevassa työskentelyssäni haluan keskittyä uusien mahdollisten ja spekulatiivisten maailmojen luomiseen kokeilevan kuratoriaalisen työskentelyn kautta.