Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry / Ehkä-tuotanto

200000 €

Ehkä-tuotannon toiminta nykytaidetila Kutomolla Turussa ja muissa esitysyhteyksissä Suomessa ja ulkomailla

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Ehkä-tuotanto toteuttaa apurahakauden aikana moniäänistä toimintaa nykytaidetila Kutomolla Turussa ja muissa yhteyksissä Suomessa ja ulkomailla. Yhteisön kuratoimaa ja yhteistuottamaa esitys-, presentaatio-, residenssi- ja tapahtumatoimintaa toteutetaan yhteistyössä eri taiteilijaryhmien, tuotantotahojen ja instituutioiden kanssa. Ehkä-tuotannon tuleva toiminta noudattaa mallia, jonka puitteissa sitä on toteutettu, harjoitettu ja kehitetty vuosina 2004–2021. Yhden toimivuoden aikana Ehkä toteuttaa keskimäärin 8–10 yhteistuotantoa, 10–14 vierailuesitystä ja vuosittain toistuvat tapahtumat Spring roll ja XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaali. Lisäksi järjestetään 10–14 muuta tapahtumaa eri taiteen aloilta, 25–40 työpajaa ja säännöllistä tanssin ja kehonhuollon opetustoimintaa. Residenssissä työskentelee 16–20 työryhmää ja ilmaisen työtilan piirissä 8–12 paikallista taiteilijaa vuodessa. Ehkän toiminta työllistää vuodessa keskimäärin 163 taiteilijaa projekti- tai työtehtäväkohtaisiin työsuhteisiin. Lisäksi yhteisön palveluksessa työskentelee vuosittain keskimäärin 15 henkilöä määräaikaisissa työ- tai toimeksiantosuhteissa. Toiminnan välityksellä mahdollistuu noin 2500–3500 henkilön taiteen kokeminen joka vuosi. Ehkä-tuotanto on itsenäisten taiteilijoiden pitkäjänteisen työn tuloksena kehittynyt poikkeuksellinen yhteisö, toimija ja työnantaja, jota ohjaa taiteen vapauden ja itseisarvon vaaliminen. Yhteisö on perustamisestaan lähtien rohkeasti pyrkinyt luomaan pysyvät, taiteen ammattilaisten työtä tukevat rakenteet. Ensi vuonna Ehkä on 18-vuotias ja Kutomon perustamisesta tulee kuluneeksi 13 vuotta. Vuodesta 2004 lähtien toteutuneen taiteellisen toiminnan määrä ja sisällöllinen rikkaus on suora osoitus yhteisön merkittävyydestä ja arvosta taiteen kentällä.