FM Riekkinen Tanja

111000 €

Edistystarinoista uhkakuviin: Sosiotekniset visiot öljystä Suomessa 1950-1973

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Koska siirtyminen jälkifossiiliseen aikaan ei ole ainoastaan tekninen vaan myös sosiaalinen ja kulttuurinen kysymys, öljyriippuvuuden purkamiseksi tarvitaan humanistista tutkimusta. Vähähiilisen tulevaisuuden visioimisessa ja toteuttamisessa on olennaista tuntea visiot, joiden myötävaikutuksella öljyriippuvuus syntyi, kasvoi ja arkipäiväistyi. Tutkimustehtäväni on tarkastella sosioteknisiä visioita öljystä Suomessa vuosina 1950–1973. Millaisia visioita keskeiset poliitikot, etu- ja kansalaisjärjestöt, öljy- ja polttoainealan yritykset ja viestintävälineet loivat öljystä? Miksi visiot olivat tietynlaisia? Muuttuivatko ne? Entä mikä visioiden merkitys oli? Sosiotekniset visiot on työn tärkein käsite ja menetelmä. Sosiotekniset visiot ovat eri toimijoiden esittämiä kertomuksia hyvistä ja tavoiteltavista tulevaisuuksista, jotka tukeutuvat tavallisesti edistysajatukseen. Käsitteen avulla on mahdollista tehdä näkyväksi, miksi lukemattomista kuviteltavissa olevista vaihtoehdoista jotkut tulevaisuusvisiot päihittävät toiset muuntuen yleisesti hyväksytyiksi realiteeteiksi. Tutkin sosioteknisiä visioita tunnistamalla kielellisiä, vertauskuvallisia ja symbolisia elementtejä teksteistä, kuvista ja esityksistä. Muita menetelmiä ovat vertaileva analyysi ja kuva-analyysi. Lähteistö koostuu valtioneuvoston, öljy- ja bensiinialan toimijoiden, ympäristönsuojelujärjestöjen ja teeman kannalta keskeisten viestintävälineiden aineistoista.