Kuvataiteen kandidaatti Jääskeläinen Emma

29100 €

Eat, work, sleep then repeat

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

"Eat, work, sleep, then repeat" kuvastaa taiteellisessa työssäni toistuvia liikkeitä ja prosesseja, sekä sen takana piilevää ristiriitaa vapauden ja kellon kanssa elämisen välillä. Apurahakausi painottuu työhuonetyöskentelyyn. Taiteellisia lähtökohtiani ovat työ, aika ja keho. Olen käsitellyt aiheita videoteoksissa, performansseissa, sekä viimeaikoina veistoksissani. Työskentelen fyysisesti materiaalien kanssa pitkäkestoisilla käsityömenetelmillä. Työ ja prosessi ohjaavat sisältöjä laajempiin konteksteihin peilaten esim. klassista veistotaidetta ja kehon esineellistämistä nykykulttuurissa. Maustan kestävistä materiaaleista kuten kivestä tehtyjä veistoksia kevyillä, haurailla kerroksilla, jotka rikkovat illuusion ikuisuudesta jota staattisista materiaaleista toteutetut teokset voivat valheellisesti edustaa. Mitä tapahtui matkan varrella? Esittämäni taideobjektit ovat olleet tapahtumarikkaiden vaiheiden lopputulos. Näyttelyissä esiintyneiden teosten ohessa on syntynyt paljon "ylijäämä" materiaalia: valokuvasarjoja työn muokkaamista raajoista, lyhyitä lauseenomaisia videoklippejä prosesseista, sekä yksityisnäyttelyni "Sad basket" veistosten taakse piilevien tarinoiden inspiroimaa musiikkia. Haluan jatkaa ja työstää tätä materiaalia, sillä koen sen kehittävän minua tekijänä ja tuottavan erilaisia sisältöjä. Minua kiinnostaa ihmisen suhde esineisiin, mutta myös henkilökohtaiset ja epämääräiset kokemukset jotka auttavat ymmärtämään ympäristöä moninaisena kokonaisuutena.