Musiikin tohtori Laitinen Juho

8400 €

Cornelius Cardew -esityskokonaisuuden suunnitteluun

| Yksivuotinen

Tutkin Cornelius Cardew'n säveltämää seitsenosaista ja yhdeksäntuntista teoskokonaisuutta "The Great Learning" ja työstän suunnitelmaa sen esittämiseksi seuraavan kolmen vuoden aikana osana Tulkinnanvaraista-konserttisarjaa. Projektin myötä haluan jatkaa syventymistä brittiläisen avantgarden ominaispiirteisiin, paneutua sosiaalisesti ja eettisesti kestävän kulttuurin tuottamiseen ja kehittää taiteellisen työskentelyni periaatteita. Residenssijakson aikana aloitan prosessin, joka kulkee koko kolmivuotisen hankkeen lävitse. Opiskelen vuosina 1968–1970 sävellettyä partituuria ja tutustun muuhun lähdekirjallisuuteen. Vertailen teosta muuhun 60- ja 70-lukujen taitteen eurooppalaiseen ja yhdysvaltalaiseen taide- ja populaarimusiikkiin. Mietin mahdollisia esitystiloja ja projektin aikataulutusta. Pyrin löytämään luontevia keinoja saattaa esityksissä tarvittava suurehko määrä musiikin ammattilaisia ja harrastajia yhteen, niin taiteellisesti kuin logistisestikin. Kartoitan soveltuvia yhteistyökumppaneita ja muusikoita projektin erilaisiin rooleihin. Kehittelen menetelmiä musiikillisten ja esitystaiteellisten elementtien harjoitteluun ja kollektiivisen luovan energian vapauttamiseen. Kotiresidenssi ja koko Cardew-projekti näyttäytyy myös mahdollisuutena tarkastella taiteellisen ilmaisuni merkityksiä ja tavoitteita ylipäänsä ja virittää keskustelua kulttuurin tuottamiseen liittyvistä yksityisistä ja yleisistä kysymyksistä.