Kuvataiteen maisteri Kassinen Saija ja työryhmä (Harrie Liveart)

202800 €

Collective Perversion – proposal for revaluation. Taiteellinen tutkimus, jossa sukelletaan puhtaan juomaveden pulaan WC:n kautta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vesi on planeetallamme elämän edellytys. Kiihtyvällä tahdilla sen saatavuus kaikille tarvitseville on kuitenkin yhä kyseenalaisempaa. Huuhdomme ulosteen puhtaalla vedellä samalla kun tiedotetaan vesipulasta. Milloin ja miten olemme valmiita ottamaan vastuuta tästä ristiriidasta? Millaisia muutoksia se vaatii? Kysymysten takana piilee maailma, josta ei juuri puhuta: ihmisten ulosteet. Taiteellisen tutkimuksemme aikana kartoitamme ihmisten asenteita kehojen toimintaa kohtaan mm. valmistamalla veistoksen, jossa yleisöllä on mahdollisuus tutustua kokemukselliseen käymäläkulttuuriin fyysisellä panoksellaan. Erilaisten performatiivisten prosessien avulla pohdimme olioiden suhdetta ulosteisiin ja ihmisten tapaa rajoittaa toista voittoa tavoitellessaan. Määränpäänä on kietoa yhteen havaintojamme odottamattomalla tavalla ja luoda yhteiskuntaan uudenlaista rohkeaa pers-pektiiviä. Avaamme aihetta teosten, julkisten keskusteluiden ja erilaisten tapahtumien kautta sekä pidämme yksityisnäyttelyn, jossa kyseenalaistamme jätteen käsitettä ja sen luomia tuhoisia vapauksia kulutusyhteiskunnalle.