Yhteiskuntatieteiden maisteri Höysniemi Sakari

28800 €

Between security and sustainability: socio-technical investigations on the development of energy security in Finland

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Energiapolitiikkaa on perinteisesti määrittänyt sen saannin turvaaminen, suomeksi usein käännettynä energian huolto- tai toimitusvarmuus. Energiaturvallisuus on käsitteellisesti myös usein määrittynyt tätä kautta, vaikka energian turvallisuusvaikutukset ovat käytännössä paljon laajemmat – energia vaikuttaa koko yhteiskunnan kehitykseen. Tarvittavan kestävyysmurroksen edistäminen on haastavaa, sillä se tuottaa todennäköisesti voittajia ja häviäjiä, mutta myös siksi että se haastaa enenevissä määrin pääosin fossiilliseen energiaan perustuvat energiaturvallisuuden käytänteet. Tutkin väitöskirjassani miten energiaturvallisuutta rakennetaan kielellisesti ja aineellisesti Suomessa eri energiamuotojen osalta ja miten energiaturvallisuuden hallinnassa pyritään vastaamaan ilmastonmuutoksen vastaisten toimien ympärille rakentuvaan kestävyysmurrokseen. Hyödynnän tutkimuksessani laadullista sisällönanalyysiä, skenaariotutkimusta, diskurssianalyysiä sekä tapaustutkimusta. Tutkimusaineistoni koostuu suomalaisista eliittihaastatteluista, valtionhallinnon ja yritysten strategiadokumenteista, analyysiä tukevasta media-aineistosta sekä energian kulutuksen ja tuotannon tilastoista.