Esittävän taiteen osuuskunta Kaukasus

104500 €

Avoin ja rohkea kulttuuritila – saavutettavaa outoutta ja ontologista pohdintaa Mikkelissä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Millainen on avoin ja rohkea kulttuuritila? Taiteen kontekstissa ei riitä, että toiminnan tila on ainoastaan turvallinen, vaan sen tulee olla myös avoin ja rohkea. Rohkea tila on enemmän kuin staattinen turvallisuuden tila, se on dynaaminen olosuhde, joka mahdollistaa turvallisuuden tunteen säilymisen myös syöksyttäessä tuntemattomaan. Kaukasuksen kulttuuritila korostaa osallistumisen pedagogiikan ja vapauttavan kasvatuksen muotoja. Julkiseksi tarkoitetun kulttuuritilan kohdalla tämä tarkoittaa laajenevaa tutkimuskysymystä: millainen on kaikille avoin ja rohkea tila? Avoin ja rohkea kulttuuritila on hanke, joka mahdollistaa Mikkelin alueen asukkaille yhteisen kohtaamisen ja keskustelun taiteen ja kulttuurin äärellä. Kaukasus on yli kymmenvuotisen toimintansa aikana tunnistanut tällaisen tilan tarpeen kotiseudullaan, joka kantaa muuttotappiokunnan ja vetovoimattomuuden haasteita yhteisössään. Toimiessaan kulttuuritila tarjoaa osallisuuden kokemuksia mikkeliläisille: yhteen kutsuvia teemailtoja, työpajoja, yhteisötaidetta, kahvia, mahdollisuuden oppia taiteesta, vierailevien artistien keikkoja sekä Kaukasuksen omien tuotantojen esityksiä. Kulttuuritila on rohkea alusta, josta voi itää uutta. Pop up -kulttuuritilan ydinajatus on olla turvallinen, rohkea ja vapaa tila jokaiselle sisään astuvalle. Feministiset ja rasisminvastaiset arvot korostuvat Kaukasuksen toimintafilosofiassa ja kulttuuritilasta tehdään näiden arvojen mukainen kohtaamispaikka. Tavoitteena on tila, jossa voi osallistua taiteelliseen toimintaan niin tekijänä kuin kokijana ilman pelkoa kiusaamisesta tai syrjinnästä. Hankkeen päätösosiossa kulttuuritilan toiminta reflektoidaan huolellisesti. Määrällisen ja laadullisen analyysin tarkoituksena on kehittää kulttuuritilan konseptia siten, että se juurtuisi kestäväksi osaksi Mikkelin alueen kulttuurikenttää ja Kaukasuksen omaa toimintaa. Kulttuuritila pyrkii olemaan elävä organismi, joka kehittyy, elävä tyhjä tila, jossa jotain voi syntyä, kehkeytyä.