Perpetuum Mobile (PM) ry: Artists at Risk (AR)

206619 €

Artists at risk (AR) -turvaresidenssisihteeristön toiminta ja työn kehittäminen sekä uusi Bridging -rahasto uhattujen taiteilijoiden tukemiseksi ei-Schengen alueella

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Koneen Säätiön avustuksella 2018–20 perustettu AR-sihteeristö ja -studiot toimivat Lapinlahdessa ja Hietsun Paviljongissa. Sihteeristö koordinoi laajan verkoston kanssa kehitettyjä “Helsingin mallin” turvaresidenssejä, joita on järjestetty jo 19 AR-residenssissä 14 eri maassa. Uusimmat ovat Gaziantepissä ja Porvoossa. Ne ovat taiteilijoille, joiden ilmaisunvapautta ja henkeä uhataan. Tarve on kasvanut; epädemokraattiset hallitukset käyttävät COVID -19 poikkeuslakeja tukahduttaakseen toisinajattelijoita. AR-sihteeristö järjestää mm. residenssihaun ja valintaprosessin, tukee AR-residenssien perustamista, järjestää mm. viisumiprosessin, residenssien valmistelun (taiteilija ja residenssi), tukitoimia residenssi aikana, etsii vaihtoehtoja, jos taiteilija ei voi palata, monitoroi AR-alumnien tilannetta ja kampanjoi (vainotut taiteilijat). Residenssimallia kehitetään mm. vertaistaiteilijat, AR-POWWOW kansainväliset onlinetapaamiset, mekanismi ristiriitatilanteisiin. AR-sihteeristöllä on kansainvälinen advisory board ja kasvava asiantuntijaverkosto, jota konsultoidaan valinnoissa alueittain. AR on vertaistoimija ja työskentelee esim. PEN American ja Internationalin, FreeMusen, EU Human Rights Defenders Platformin, MRI:n kanssa (mm. hätäsijoitukset, kampanjat, EU Komission ilmaisunvapauspolitiikka). AR-työ on saanut tunnustusta (TAIKEn valtion- ja EU kansalaisen palkinto). Saksan UMn -18 perustama Martin Roth Initiative käyttää AR-mallia referenssinä, samoin UNESCO. Uudessa AR-ENSH -verkostossa ovat mukana mm. ZKM Karlsruhe, CCB Barcelona ja MACRO Rooma. AR-Bridging-rahaston tarve on suuri COVID -19:n vuoksi; taiteilijoita on sijoitettava “maan alle” kotimaassa ja lähialueilla, kuten myös viisumihylkäyksissä. Haasteena on rahoitus ei-Schengen residensseissä mm. Tunisissa ja Gaziantepissä. Jotkut AR-alumnit tarvitsevat “kotoutumistukea” palattuaan.