FT Hohti Riikka ja työryhmä

430000 €

Antroposeenin lapset. Ympäristökriisin ilmapiirit ja monilajisen yhteistyön uudet muodot

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimme lapsuutta antroposeenin ilmapiirissä. Kysymme, miten ihmisen aiheuttama ympäristökriisi ja Covid-19-pandemia ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten kasvuympäristöihin, ja miten muuttuvat ihmisen ja luonnon väliset suhteet näkyvät ja tuntuvat niissä. Tutkimus pohjautuu posthumanistisiin teorioihin ja monilajiseen tutkimukseen. Erityisesti tukeudumme sommitelmalliseen lähestymistapaan ja ajatukseen raunioista (Tsing, 2020), joista voi syntyä uutta monikulttuurista ja monilajista elämää. Näissä olosuhteissa kehkeytyvät affektiiviset ilmapiirit voivat olla vaikeasti havaittavia ja ohikiitäviä, mutta myös laittaa liikkeelle politiikkoja tai maailmanlaajuista aktivismia. Tutkimus toteutetaan muodollisen kasvatuksen reuna-alueilla harrastuksissa, eläintarhassa, museoissa ja koulujen luonto- ja kulttuuriretkillä. Ensin kartoitamme monilajisen etnografian keinoin näissä ympäristöissä esiintyviä luonnon, kulttuurin, ihmisen ja muiden eläinten välisiä suhteita sekä niihin liittyviä tunteita ja ilmapiirejä. Toisessa osassa toteutamme työpajoja, taidepajoja ja toiminnallisia kokeiluja. Toteutamme myös pop up -tutkimuksia ja taidenäyttelyitä, joissa hyödynnetään polkupyörällä liikkuvaa tutkimusasemaa. Projektissa kootaan tarinallista, kuvaa ja digitaalista mediaa sekä käsityötä hyödyntävää arkistoa, joka keskittyy antroposeenin ilmapiireihin seuraavilla ulottuvuuksilla: (1) paikka (2) aika ja (3) ympäristötunteet. Tutkimus tuottaa tietoa lasten elämästä hetkellä, johon tiivistyy herkkyyksiä ja haavoittuvuuksia. Ilmapiirin kautta käsittelemme ympäristötunteita tavoilla, jotka ovat paikantuneita mutta irtautuvat ihmis- ja yksilökeskeisyydestä. Tavoitteena on vastata antroposeenin ontologiseen haasteeseen, jossa aikuisten tulee osallistua ihmisen aseman uudelleen määrittämiseen yhdessä tämän hetken nuoren sukupolven kanssa. Kertomalla “tositarinoita uusilla tavoilla” (Tsing, 2020) kehitämme monilajisen havaitsemisen taitoja ja luomme uusia, maailmaa rakentavia yhteyksiä.